Naša porodica se prvi put upoznala sa uzgojem gusaka 1978. godine.

Tada se po prvi put sakupilo dvadeset guščijih jaja, koja su bila raspoređena pod tri kvočke. Od izleglih guščića su nastale prve guske nosilje. Za samo godinu dana taj broj se uvećao na 500 guščijih jaja, a 1984. godine čak do 3500 jaja. Matično jato belih gusaka se tada držalo samo zbog jaja i izleglih guščića.

Počev od 2002. godine preuzeli smo jato gusaka i nastavili uzgoj. Tako su prošle tri godine, nakon kojih smo postojeće jato zamenili za jato tuluških gusaka, koje su poreklom iz Francuske i smatraju se najboljom pasminom za proizvodnju jetre.www.guscijamast.voj.rs    Telecka
2021 © Voj.rs | visitors: 159685ggwebsite.com