Besplatansajt vam nudi                 

1. Besplatansajt vam nudi jedan besplatan poddomen čija adresa može biti:
naziv Vaše firme ili proizvoda ili usluge.voj.rs   (pekarakifla.voj.rs)

2. jedno pravno lice može imati najviše do dva poddomena ili dva besplatna sajta
3. Besplatansajt vam nudi besplatan hosting prostor
4. maksimalno do pet podmenuja na jednom sajtu, bez mogućnosti dodavanja podmenija:
O nama, Proizvodi, usluge, Galerija, Kontakt
5. za tekstove koje nam dostavite, kao i fotografije, računajući i logotip, smatramo da ste Vi vlasnik tekstova kao i fotografija te niko nema pravo potraživanja naknade štete na osnovu nepoštovanja autorskih prava od
www.voj.rs već isključivo od pravnog lica i odgovornog lica, u pravnom licu, koje je podnelo zahtev za izradu besplatnog sajta.
6. Dizajn sajta je jednostavan, fiksan, uglavnom urađen prema Vašem logotipu ili koristeći boje Vašeg logotipa.
7. Odabran dizajn sajta, tekst, foto jednom godišnjem možete menjati
8. Na besplatnom sajtu ne mogu biti linkovi koji vode na tuđe sajtove, već isključivo Vaš
9. Ne možete nam slati Vaše animirane sadržaje jer sajt ne može imati na sebi sadržaje koji su animirani (gif, flash i slični formati)
10. Sajt ne može da sadrži video prikaze koje ste Vi izradili ili koji se nalaze na You Tube ili nekom drugom mediju
11. Na sajtu se ne mogu nalaziti muzički fajlovi

 
www.besplatansajt.voj.rs
 2022 © Voj.rs | visitors: 315997ggwebsite.com